Als vormgever help ik u om uw boodschap vorm te geven. Graag wil ik hierbij uw sparring

partner zijn. Door op zoek te gaan naar creatieve oplossingen, ben ik ook met "beperkte"

budgetten tot fraaie oplossingen gekomen.